Slim Verduurzamen Vastgoed

We weten allemaal dat we de komende jaren grote stappen moeten zetten in het duurzamer maken van onze panden. Tegelijkertijd loopt iedereen tegen dezelfde vragen aan: Waar kunnen we het beste beginnen? Hoe houden we het betaalbaar? Wat zijn betrouwbare marktpartijen? Hoe gaan we om met nieuwe ontwikkelingen? De doelstellingen zijn ambitieus en de urgentie is hoog. Laten we kennis en ervaring delen maar vooral: samen in actie komen.

Slim Verduurzamen Vastgoed (SVV) is een aanpak waarbij we de gemeentelijke gebouwen verduurzamen en tegelijkertijd slim samenwerken met vastgoedeigenaren aan verduurzaming van alle panden in de stad. Door het eigen vastgoed te verduurzamen, hebben we veel kennis en ervaring opgedaan. Daarmee helpen we andere vastgoedeigenaren graag op weg. De resultaten (zie bovenstaande infographic) spreken boekdelen: veel verduurzamingsmaatregelen hebben een relatief korte terugverdientijd en verminderen de uitstoot van CO₂ aanzienlijk.

Verduurzamingsmaatregelen zijn rendabel te maken als je kiest voor een integrale aanpak. Door onderhoudskosten slim te combineren met bouwkundige aanpassingen en subsidiemogelijkheden ten volle te benutten, breng je de energiekosten van je vastgoed omlaag en verleng je de economische levensduur ervan. De gemeente kan je helpen bij het vinden van subsidies en de aanvraag ervan.

Vragen of afspraak maken?

Neem contact op door een e-mail te sturen naar: slimverduurzamen@eindhoven.nl

Deze informatie in PDF

Alle informatie over Slim Verduurzamen Vastgoed is ook te lezen in de onderstaande PDF.

Andere voorbeelden

Off