Sportaccommodaties: samen een sport maken van verduurzaming

Als er één type gemeentelijk vastgoed is dat geschikt is voor verduurzaming, dan zijn het de sportaccommodaties. Dat heeft een paar redenen. Ten eerste: veel van deze accommodaties zijn gebouwd in een tijd dat verduurzaming nog geen topic was. Ze zijn dus (van origine) amper geïsoleerd. Ten tweede beschikken veel sportaccommodaties over grote, platte dakvlakken: ideaal voor de plaatsing van zonnepanelen.

Voorbeeld 1: tennishal Vijfkamplaan

Een goed voorbeeld van zo’n geschikte accommodatie is de tennishal aan de Vijfkamplaan, gelegen in sportcluster Eindhoven-Noord. Deze hal is gebouwd in 1995 en wordt verwarmd vanuit het nabije Ir. Ottenbad. Op het dak van de tennishal was volop ruimte voor zonnepanelen. Bovendien was er een SDE-subsidie voor beschikbaar. Daardoor werd het direct een rendabele business case. Alle SVV-maatregelen (SVV staat voor Slim Verduurzamen Vastgoed) zijn hier toegepast. In 2020 zijn 1.047 zonnepanelen geplaatst en in 2021 zijn alle oude lampen vervangen door ledverlichting.

De effecten van deze aanpassingen zijn goed te monitoren dankzij slimme meters. Sinds de zonnepanelen zijn geïnstalleerd is het elektriciteitsverbruik veranderd in een elektriciteitsoverschot. (zie figuur 1) De gemeente studeert nu op plannen om dat overschot te benutten in andere gebouwen op het sportcluster aan de Vijfkamplaan, omdat niet elk pand over zo’n groot dak beschikt. Bent u ook eigenaar van een pand met een groot dakoppervlak en kunt u meer elektriciteit opwekken dan u zelf nodig hebt? Overleg dan met de gemeente. Samen bekijken we hoe uw capaciteit rendabel kan worden benut in de omgeving. slimverduurzamen@eindhoven.nl

In deze grafiek zie je dat het energieverbruik kwh (bruin) is gedaald terwijl de opbrengst door PV panelen stijgt (rood

In deze grafiek zie je dat het energieverbruik kwh (bruin) is gedaald terwijl de opbrengst door PV panelen stijgt (rood).

De verduurzamingsmaatregelen bij tennishal Vijfkamplaan leveren een  CO₂-besparing op van 178.093 kg

De maatregelen bij tennishal Vijfkamplaan leveren een CO₂-reductie van 178.093 kg

Voorbeeld 2: Pieter van den Hoogenband zwemstadion

Sinds juni 2021 wordt het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion verwarmd met warmte die wordt onttrokken aan de ruwwaterleiding van het naastgelegen pompstation van Brabant Water aan de Aalsterweg. Daardoor is het gasverbruik van het zwemstadion verminderd met 450.000 m3 per jaar: tachtig procent van het oude gasverbruik.

Voor het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep staat een ingrijpende verbouwing op de planning. Is die voltooid, dan wordt jaarlijks nog eens 300.000 m3 gas bespaard. De brengt de totale besparing op 750.000 m3. Dat betekent daarmee een reductie van 1.335 ton CO₂-uitstoot. Anders gezegd een CO₂ compensatie van 53.400 bomen/134 hectare bos. De warmtepompen draaien ook niet meer op gas, maar op de stroom die wordt opgewekt door de 3.400 zonnepanelen op het dak van het gebouw.

Zonnepanelen op het dak van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion

Zonnepanelen op het dak van het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion

Meer informatie

Meer weten? Neem contact met ons via slimverduurzamen@eindhoven.nl.

Zonnepanelen op het dak van tennishal Vijfkamplaan

Zonnepanelen op het dak van tennishal Vijfkamplaan

Off