Meer duurzame energie opwekken en minder aardgas verbruiken. Dat is de opgave van het Nationaal Klimaatakkoord. In de regio Eindhoven werken 21 gemeenten aan een gezamenlijke energiestrategie: de Regionale Energiestrategie (RES). Ook de provincie, twee waterschappen, de netbeheerder en verschillende belanghebbenden werken mee.

Zonneveld met windturbines