Meer duurzame energie opwekken en minder aardgas verbruiken. Dat is de opgave van het Nationaal Klimaatakkoord. In de regio Eindhoven werken 21 gemeenten aan een gezamenlijke energiestrategie: de Regionale Energiestrategie (RES). Ook de provincie, twee waterschappen, de netbeheerder en verschillende belanghebbenden werken mee.

Waar gaat het over?

Deze RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de besparing van energie, de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde energie-infrastructuur. 

Energiebesparing

Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Vandaar dat energie besparen een belangrijk thema is, waar we inwoners en ondernemers hard bij nodig hebben.

Grootschalige opwek duurzame energie

Duurzame energie kunnen we opwekken via bijvoorbeeld zon en wind. Denk aan parken met zonnepanelen, of windmolens. We kijken waar er mogelijkheden zijn om deze duurzame opwek grootschalig te organiseren. We kijken daarbij ook naar wat de wensen van de omgeving zijn.

Warmte

We kijken waar er in de regio warmtebronnen zijn (nu en in de toekomst). Deze kunnen mogelijk een rol spelen in het verwarmen van onze huizen en andere gebouwen.

Meer informatie

Meer weten over de Regionale Energiestrategie? Kijk dan op energieregiomre.nl.

Zonneveld met windturbines