Cirkelstad

Cirkelstad is een landelijke coöperatie die in verschillende steden de circulaire bouweconomie versnelt. Dat doen ze door lokale circulaire vragen te verbinden met regionale en nationale oplossingen. Eén van de gezamenlijke doelstellingen in Eindhoven: een bouwsector zonder afval.

Waarom is hergebruik in de bouwsector zo belangrijk?

Eindhoven groeit hard: de komende jaren worden er veel woon- en werkruimten bijgebouwd. Tegelijkertijd willen we de stad verduurzamen. Om in 2050 een circulaire stad te zijn die op een duurzame manier omgaat met grondstoffen en materialen moeten we deze bouwopgave slim aanpakken.

Dat doen we samen met de markt in de Brabantse Aanpak Circulair Bouwen. Hiervoor gebruiken we Het Nieuwe Normaal, een nationale methode waarin wij de focus hebben gelegd op de 8 materiaalthema’s die circulariteit bespreekbaar en meetbaar maken:

  1. Omgang met bouw- en sloopafval;
  2. Milieu-impact 
  3. Herkomst materialen
  4. Toekomstwaarde materialen
  5. Losmaakbaarheid
  6. Indelingsflexibiliteit (toekomstbestendig ontwerpen)
  7. Toxiciteit
  8. Omgang met afval in gebruiksfase

Ben je ook actief in de bouw?

Met Cirkelstad Eindhoven creëren we  een netwerk van o.a. bouwers, ontwikkelaars en leveranciers die samen met ons de circulaire lat hoger willen leggen. Doe je ook mee? Neem contact op via duurzaamheid@eindhoven.nl of benader Cirkelstad spinner Jeroen Adriaansen via j.adriaansen@brink.nl.

Video Cirkelstad Eindhoven