Wijkgebouw de Dommel van het gas af

In oktober 2023 is de verduurzaming gestart van Wijkcentrum De Dommel (Bennekelstraat 131). Het is een pilotproject in het programma SVV (Slim Verduurzamen Vastgoed) van de gemeente Eindhoven. 

SVV heeft als doel om de gemeentelijke vastgoedportefeuille gasloos te maken. Voor de verduurzaming van Wijkgebouw De Dommel is een DUMAVA-subsidie toegekend, dit is een subsidieregeling van het rijk voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed (DUurzaam MAatschappelijk VAstgoed). Met deze pilot gaat het wijkgebouw van energielabel F naar A+++. Het karakteristieke wijkgebouw wordt geïsoleerd (vloer- gevel en dak) en in de bestaande kozijnen wordt dubbel glas geplaatst. Verder gaan we o.a.: 

  • Lampen vervangen door LED-lampen; 
  • Cv-installatie vervangen door een warmtepomp; 
  • Voor ventilatie komt een warmte-terugwinsysteem, waardoor minder verwarming nodig is; 
  • Zonnepanelen op het dak. 

Maar het verduurzamen van wijkgebouw de Dommel gaat verder dan energie alleen. Denk hierbij o.a. aan: 

  • Het bijgebouw krijgt een groen dak en er zijn vleermuiskasten opgehangen; 
  • Opvang regenwater op het binnenterrein zodat het langzaam in de bodem kan trekken en verdroging wordt tegengegaan; 
  • Een deel van het isolatie materiaal is bio-based; 
  • Het toegepaste dubbele glas is ‘circulair’ (hergebruikt glas). Sowieso wordt circulariteit waar mogelijk toegepast (dakpannen, dakbedekking, etc..). 

Bij nieuwbouw is het hoogste punt een feestelijk moment, bij een bestaand gebouw is dat anders. Bij de Dommel is gekozen om dit moment te vieren bij de onthulling van het bouwbord met alle betrokkenen. 

Meer informatie

Wil je ook in actie komen en wil je meer weten? Stuur een e-mail naar slimverduurzamen@eindhoven.nl.

Off