Naar een aardgasvrije stad

Een belangrijke stap richting duurzame energie is het verkennen van alternatieven voor aardgas. Het gebruik van aardgas zorgt namelijk voor een grote CO₂-uitstoot. Dat gaan we terugdringen. Bovendien raakt het aardgas op. Dat betekent dat we onze woningen op een andere manier gaan verwarmen en naar een alternatief gaan voor het koken op aardgas. Nieuwbouw wordt niet meer aangesloten op aardgas.

Eindhoven heeft gekozen voor verschillende routes richting aardgasvrij. Verspreid over de komende 30 jaar gaan we samen met inwoners bestaande woningen aanpakken zodat we uiteindelijk geen aardgas meer nodig hebben. Dit doen we stapsgewijs en in samenspraak met alle betrokkenen. We hebben hierbij gekozen om via een buurtenaanpak de mogelijkheden naar een aardgasvrije stad te verkennen.

Daarnaast gaan we door met een stapsgewijze aanpak van alle woningen. Bijvoorbeeld door het terugdringen van de energievraag door isolatie van de woningen te stimuleren. Daarna kunnen vervolgstappen genomen worden, zoals het vervangen van je cv-ketel. Nieuwbouwwoningen worden, bij wet (per 01-07-2018), niet meer aangesloten op aardgas.