T Ven

In ’t Ven-Lievendaal heeft de gemeente samen met bewoners, het Duurzaamheidspact (een samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties ‘thuis, Wooninc., Woonbedrijf, Trudo en de Huurdersvertegenwoordiging PEK) en Enexis de mogelijkheden van aardgasvrij verkend.  In eerste instantie was het Uitvoeringsplan gebaseerd op de uitbreiding van het gemeentelijke warmtenet in Meerhoven naar ’t Ven-Lievendaal.

'T Ven maakt deel uit van de 66 landelijke proeftuinen in het kader van het Nationale Programma Lokale Warmtetransitie. Het Rijk heeft hiertoe circa 4,6 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste 500 woningen in ’t Ven-Lievendaal aardgasvrij te maken.