Transitievisie Warmte

Nederland stopt met het gebruik van aardgas. Hiermee verlagen we de CO₂-uitstoot. Ook Eindhoven bereidt zich hierop voor. 

We kijken welke alternatieve warmtebronnen we hebben in de stad. De alternatieven bepalen mede welke mogelijkheden er zijn om onze huizen en gebouwen op een andere manier te verwarmen. Daarnaast moeten we kijken naar het warmwatergebruik en koken, want ook dat verbruikt in de meeste huizen aardgas. Alle gemeenten schrijven uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt vóór 2050.

 Achtergronddocumenten zijn op aanvraag beschikbaar via duurzaamheid@eindhoven.nl