Transitievisie Warmte

Alle gemeenten schrijven uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt vóór 2050. De inspraakversie van de Transitievisie Warmte Eindhoven ligt tot en met woensdag 25 augustus 2021 ter inzage. Tot dan kun je inhoudelijk reageren op de visie. Op deze pagina lees je hoe dat werkt.

Nederland stopt met het gebruik van aardgas. Hiermee verlagen we de CO₂-uitstoot. Op de meeste plekken gebruiken we nog steeds aardgas in gebouwen en woningen: voor verwarmen, warm water (douchen) en koken. In 2050 willen we in alle wijken en bedrijventerreinen van Nederland het aardgas hebben vervangen door een duurzame warmtevoorziening zonder fossiele brandstoffen. 

 Achtergronddocumenten zijn op aanvraag beschikbaar via duurzaamheid@eindhoven.nl