Parktheater: licht uit, led spot aan en slim combineren onderhoud

Het dak van het Parktheater was aan vervanging toe: een ideaal moment om het dak goed te isoleren en te voorzien van maar liefst 383 zonnepanelen. En omdat we toch bezig waren, hebben we meteen de oude verlichting vervangen door ledlampen.

De verduurzamingsmaatregelen in het Parktheater leveren een totale CO₂-besparing op van 218.042 kg

Verduurzaming combineren met onderhoud

Veel gebouweigenaren willen hun vastgoed verduurzamen, maar schrikken van de kosten. De kunst is verduurzaming te combineren met reeds gepland dan wel noodzakelijk onderhoud. Wie het slim aanpakt, ziet zijn investering vaak al binnen vijf jaar terugverdiend.

Gasverbruik is flink gedaald

De verduurzaming van het Parktheater levert een CO₂-besparing op van ruim 218 ton en een besparing op het elektriciteitsverbruik van 254.545kWh, wat gelijk staat aan het jaarverbruik van zo’n 57 huishoudens. Omdat het gebouw nu goed geïsoleerd is, is ook het gasverbruik gedaald. De besparing is gelijk aan het jaarverbruik van 6 huishoudens.

Meten is weten

Het effect van de ledverlichting en de isolatie van het dak is momenteel lastig te meten, omdat het Parktheater vanwege de coronamaatregelen een tijd lang anders is gebruikt dan in de periode daarvoor. Er was minder behoefte aan warmte en licht. Het effect van de zonnepanelen op het energieverbruik is wel goed te meten.

Grafiek 1: In deze grafiek zie je de opbrengst van de PV panelen sinds de installatie eind 2020 en 2021 tot oktober.

Grafiek 1: In deze grafiek zie je de opbrengst van de PV panelen sinds de installatie eind 2020 en 2021 tot oktober.

Korte terugverdientijd

De analyse van de installatie wijst uit dat de terugverdientijd van verduurzamingsmaatregelen vaak korter is dan mensen denken, mits je de aanpassingen combineert met groot onderhoud aan het gebouw. Die ervaring hebben we ook elders opgedaan. Niet alleen bij kleinverbruikers, maar ook voor grootverbruikers van energie zoals het Parktheater.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact met ons op via slimverduurzamen@eindhoven.nl.

Zonnepanelen op het dak van het Parktheater

Off