’t Trefpunt Belgiëplein: slim verduurzamen met direct resultaat

Buurthuizen dragen bij aan de sociale samenhang in de stad. Zo ook ’t Trefpunt aan het Belgiëplein, gebouwd in 1975, een tijd waarin gebouwisolatie nog geen topic was. Kortom: een gebouw waar veel aan te verbeteren viel.

Samen met de gemeente Eindhoven zocht de stichting die het steunpunt exploiteert naar maatregelen die snel een besparing zouden opleveren en die pasten binnen de kaders van het meerjarig onderhoudsplan.

Harde en zachte maatregelen

Met een beetje fantasie kun je de genomen verduurzamingsmaatregelen onderverdelen in harde en zachte maatregelen. Harde maatregelen zijn aanpassingen aan het gebouw zoals de plaatsing van de 113 zonnepanelen, het isoleren van de gevel (249 m2) en de vloer (225 m2) en het aanbrengen van isolatieglas (43 m2). Wat een besparing van 1.938 m3 gas oplevert. De geschatte opbrengst van de zonnepanelen is 36.500 KwH jaarlijks.

De verduurzamingsmaatregelen bij 't Trefpunt leveren een  CO₂-besparing op van 24.109 kg

De verduurzamingsmaatregelen bij 't Trefpunt leveren een  CO₂-besparing op van 24.109 kg.

Monitoren

Het monitoren van het energieverbruik is een andere manier om energie te besparen. Je kunt het zien als een zachte manier. Dat zit zo. Een zonnepaneleninstallatie wordt standaard opgeleverd met een tool (app) om de opbrengst van de panelen te volgen. Daarnaast beschikken veel gebouwen over slimme meters en een gebouwbeheerssysteem dat alle informatie over het energieverbruik registreert. Door de informatie uit deze systemen te combineren en te analyseren zie je precies wanneer zich de pieken voordoen. Is dat bijvoorbeeld op een moment dat het gebouw verlaten is, dan kun je maatregelen nemen die het energieverbruik verlagen (zie ook de casus Dynamo).

Isolatie

Uit het meerjarig onderhoudsplan voor ’t Trefpunt vloeide voort dat 2021 een goed moment was om het dak, de gevels en de vloer van het buurthuis te isoleren, omdat er dan toch onderhoud moest worden gepleegd. Overigens is isoleren altijd goed; het staat bekend als een zogenaamde no-regret-maatregel. Isolatie verlaagt direct de stookkosten, verhoogt het comfort en isoleert niet alleen warmte maar ook geluid. Er gaat minder geluid van binnen naar buiten en andersom. Dat zorgt voor minder overlast voor (en van) de omgeving.

Isolatie: voor en na

Isolatie: voor & na

Vinger aan de pols

Vroeger was het lastig om grip te krijgen op energieverbruik. Tegenwoordig is het een stuk makkelijker, dankzij de opmars van slimme meters. Die maken het mogelijk het verbruik van elektriciteit en aardgas op de voet te volgen en periodes met elkaar te vergelijken.

Steeds meer mensen – inwoners maar ook ondernemers – maken er een sport van hun energieverbruik te verlagen. Waar kun je nog meer aan denken?

  • ledverlichting
  • sensoren of timers op verlichting en verwarming
  • inschakeling van een adviesbureau dat je energieverbruik analyseert en tips geeft. Vind hier meer informatie over Energie Management Systemen.

Tips:

  • Overweeg je zonnepanelen aan te schaffen? Onder bepaalde voorwaarden kom je in aanmerking voor subsidie. Meer informatie vind je op de website van RVO.
  • Als je met meerdere partijen tegelijk zonnepanelen inkoopt kun je vaak een aantrekkelijke korting bedingen.
  • Als je op jaarbasis méér elektriciteit opwekt dan je verbruikt, lever je per saldo terug aan het net. De terugleververgoeding voor een kilowattuur (kWh) verschilt per energieleverancier. Ga je terugleveren? Kijk dan goed welke leverancier de beste prijs biedt. Let op: je krijgt altijd minder voor een teruggeleverde kilowattuur dan je betaalt voor een geleverde kilowattuur.

Slotsom

Na de verduurzamingsoperatie is ’t Trefpunt aan het Belgiëplein meer huur gaan betalen. Dat vindt de stichting geen probleem, omdat de huurverhoging ruimschoots wordt gecompenseerd door een verhoging van het comfort en een scherpe daling van de energielasten. Onderaan de streep bespaart de stichting nu € 812,00  jaar na jaar. Bovendien is het gebouw klaar voor de toekomst en draagt ’t Trefpunt zijn steentje bij aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen.

Video verduurzaamd pand

Meer informatie

Wil je ook in actie komen en wil je meer weten? Stuur een e-mail naar slimverduurzamen@eindhoven.nl.

Off