Versterking Klimaatnetwerk040 door samenwerking met The New Block

In 2020 heeft de gemeente Eindhoven het initiatief genomen om te komen tot het Klimaatnetwerk040. In dit netwerk zitten organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid. Dit weekend ondertekende wethouder Rik Thijs een samenwerkingsovereenkomst met The New Block op Strijp-S. Daarmee krijgt het klimaatnetwerk meer mogelijkheden om de activiteiten uit te bouwen en samen te werken. Duurzaamheid krijgt hiermee een belangrijke zichtbare plek, die zorgt voor een versterking van de activiteiten op het gebied van duurzaamheid.

Publicatiedatum

Startdatum

The New Block

The New Block, gevestigd op Strijp-S, is een platform en een beweging die de aanjager wil zijn van een succesvolle duurzame en circulaire bouweconomie, samen met diverse ketenpartners. Het wordt dé plek in Eindhoven als het gaat om duurzaamheid. Met lezingen, bijeenkomsten, werkplekken en horeca wil The New Block uitgroeien tot het platform voor kennisdeling en ontmoeting op het gebied van innovatief en toekomstig bouwen. Een plek waar zowel inwoners als professionals bij elkaar komen. The New Block richt zich in eerste instantie op circulair bouwen, maar ook andere (aansluitende) duurzaamheidsthema’s krijgen hier een plek.  

Samenwerking

The New Block (TNB) biedt het juiste platform voor het Klimaatnetwerk040. Het wordt een plek midden in de stad waar alle duurzame partijen bij elkaar komen. Deze plek biedt kansen voor het netwerk, o.a. door het gebruiken van de faciliteiten en het aanhaken aan het programma van TNB. Daarnaast gaat het Klimaatnetwerk ook zelf activiteiten en programmering opstarten. Bijvoorbeeld een gezamenlijk Klimaatfestival. De samenwerking wordt nu voor één jaar vastgelegd. “Het Klimaatnetwerk gaat de gemeente ook scherp houden op doelen en aanpak”, aldus Rik Thijs.

Off