Klimaatnetwerk Eindhoven zit vol energie

Er zijn in Eindhoven veel clubs en inwoners die bezig zijn met het tegengaan van klimaatverandering. De een werkt praktisch in de eigen wijk of in de eigen organisatie, de ander probeert bij te dragen aan beter beleid of aan bewustwording. De vele clubs zijn waardevol, maar wanneer zij elkaar weten te vinden, en eventueel samenwerken, kan hun impact nog groter zijn. De gemeente wil deze ‘beweging’ graag ondersteunen.

Publicatiedatum

Startdatum

Energie samenbrengen

Rik Thijs, wethouder klimaat en energie was in september bij de bijeenkomst van het nieuwe netwerk: “Elkaar kennen is een stap om gemakkelijker samen op te trekken. Als we de energie van ons allemaal ook samenbrengen, dan kunnen we mooie stappen zetten. Complimenten voor ieders inbreng.”

Meer samenwerken

De ideeën die werden geopperd om dit verder handen en voeten te geven, verschilden nogal. Van elkaar steunen, mensen empoweren, community bouwen, meer samenwerken, tot ‘maak het concreet’ en ‘niet alleen praten’.

Sluit je aan bij het Klimaatnetwerk Eindhoven

Dat het netwerk voorziet in een behoefte is wel duidelijk. Er zijn nog veel mogelijkheden om een vervolg te geven aan de samenwerking; ook dat is duidelijk.  

Wil je met jouw organisatie aansluiten bij het netwerk in oprichting? Mail dan naar info@klimaatnetwerkEHV.nl.

Bijeenkomst Klimaatnetwerk september 2020