Duurzame planontwikkeling en -uitvoering

Eindhoven groeit. Binnen de bestaande stadsgrenzen gaat een enorme verdichting plaatsvinden. Een gezonde en duurzame leefomgeving is randvoorwaardelijk voor de groei. Daarom is het heel belangrijk om bij planontwikkeling rekening te houden met alle gezondheids- en duurzaamheidsdoelen.

Op deze pagina vind je de hoofdthema's van de duurzame doelen van de stad. En een handreiking om je te helpen de duurzame doelen in je planvorming op te nemen.  

Video Schaalsprong Eindhoven

Handreikingen duurzame ambities en eisendocument

Bij ieder initiatief en project in de stad willen wij zien hoe de duurzame/gezonde ambities meegenomen worden. Een gezonde en toekomstbestendige stad worden we alleen als we daar allemaal over nadenken. En bij iedere actie een stap vooruit komen. Daarom hebben wij een handreiking en een eisendocument ontwikkelt die helpen bij het inzichtelijk maken, bij het concreet maken van en invulling geven aan de gemeentelijke doelen.