Als gemeente willen we de toename van schade en kosten zo veel mogelijk voorkomen. Schaarse beschikbare middelen kunnen we maar één keer uitgeven. Dat willen we doen door bij veranderingen in de stad zo veel mogelijk waarde toe te voegen die ook op langere termijn houdbaar is: focus op duurzame, leefbare en gezonde ontwikkeling van de stad, voor alle inwoners.