Eindhoven werkt aan een duurzame toekomst. De komende jaren focussen we op energiebesparing, duurzame energie en duurzame mobiliteit. Samen met bewoners en bedrijven geven we uitvoering aan een ambitieus klimaat- en energieplan om als Eindhoven bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Samen werken aan een duurzame stad