Industriepark De Hurk voorop

Als onderdeel van de provinciale aanpak De Grote Oogst, vindt er verduurzaming van verschillende grote industrie-, en bedrijventerreinen plaats. Deze verduurzaming komt tot stand door de samenwerking tussen ondernemers, gemeente en provincie. Zo ook bij industriepark De Hurk in Eindhoven. Voor het thema Circulariteit hebben we onderzoek laten doen naar kansrijke reststromen die vrijkomen op De Hurk. Dat wat nu afval wordt en in de restafvalbak belandt, kan ook hergebruikt worden. E-waste blijkt een kansrijke stroom op het terrein. Op dit moment wordt in Nederland iets meer dan de helft van de totale hoeveelheid elektronisch afval niet gerecycled en belandt bij het restafval. Terwijl dat een bron aan waardevol herbruikbaar materiaal is.  

Eerste inzamelronde
Eind januari verzamelde Mirec e-waste op De Hurk door een ophaalronde te rijden. Het bleek een groot succes! Tijdens de eerste inzamelronde is er in totaal 3.210 kg bruikbare reststromen ingezameld, waarvan 1000 kg E-waste en 2500kg pallets. Op dit moment loopt er een pilot waarin Mirec kosteloos (kapotte) elektronica, pallets en harde kunststoffen ophaalt. Van deze materialen worden vervolgens weer waardevolle grondstoffen gemaakt.

 

Verbeteringen
Door alle feedback die uit de eerste inzamelronde is verzameld door de deelnemers, zijn er verbeteringen doorgevoerd. Zo wordt er door een nieuwe indeling in de trailer en het gebruiken van een stapelaar, de ruimte beter benut. Dit leidde tot een efficiëntere inzameltijd per deelnemer, een hoger volume per trailer en dus een lagere uitstoot per transport. Ook werd de inzamelroute geoptimaliseerd met behulp van ChatGTP. Door het inzetten van meerdere communicatiekanalen zijn er meer deelnemers bereikt en tegelijkertijd geïnformeerd over wat wel en niet ingezameld wordt. Zo verminderen we de inzameling van niet bruikbare materialen én worden er kosten bespaard. 

 

De volgende ophaalronde staat gepland op donderdag 30 mei.


 

Off