Haalbaarheidsstudie aanleg waterstofnetwerk

De komende maanden voert een groep van 12 bedrijven onder leiding van Brainport Development en Gemeente Eindhoven een haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheid om een waterstofnetwerk aan te leggen in de Brainportregio. De provincie Noord-Brabant en Enexis zijn nauw betrokken bij het onderzoek. Groene waterstof wordt door de bedrijven gezien als mogelijke, belangrijke duurzame energiebron naast wind- en zonne-energie. Vooral als vervanging van aardgas in de industrie en als brandstof voor zware mobiliteit. De resultaten worden in september verwacht. 

In Nederland wordt hard gewerkt aan de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven, zoals het opwekken van elektriciteit door middel van zon en wind. Veel bedrijven in Nederland maken stappen in verduurzaming. Door bijvoorbeeld de aanschaf van elektrische transportwagens. Ook het productieproces wordt in veel gevallen elektrisch gemaakt. Daarmee zijn we wel afhankelijk van zonne- en windenergie en zorgt het voor extra belasting op het elektriciteitsnetwerk. 

Lokale waterstofnetwerken

Op verschillende bedrijventerreinen in Nederland wordt daarom gewerkt aan een lokaal waterstofnetwerk. Dat kan namelijk een goede oplossing zijn voor de druk op de elektriciteitsnetten. 
Wij hebben in het afgelopen jaar contact gehad met verschillende bedrijven en daar is een koplopersgroep uit ontstaan. Uit deze groep hebben nu 12 bedrijven aangegeven mee te willen doen aan een studie naar een lokaal waterstofnetwerk. Deze haalbaarheidsstudie brengt in kaart of de vraag naar waterstof groot genoeg is om een lokaal netwerk te realiseren. 

Wil je meer weten over deze haalbaarheidsstudie? Lees verder op de website van Brainport.

Off