Groenloket Brabant helpt bij vergroenen percelen in buitengebied

Wil jij een perceel (landbouw)grond rond jouw huis of boerderij in het buitengebied mooier maken door het aanplanten van streekeigen beplantingen, het inzaaien van bloemrijke randen of de aanleg van een kikkerpoel? Of heb je plannen voor kleinschalige natuurontwikkeling in het algemeen? Het Groenloket Brabant kan je adviseren over de aanleg en het beheer én over subsidiemogelijkheden. 

Ga voor meer informatie naar de website van Brabants Landschap

Off