Geen EU-missie, wel dóórgaan

Eindhoven werkt samen met Helmond aan het klimaatneutraal maken van beide steden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat Eindhoven een fijne, groene en gezonde stad is voor iedereen die hier woont, werkt en recreëert. Om ons ambitieuze doel van klimaatneutraliteit te bereiken, waren we als duo-stad kandidaat voor de EU-missie 100 Klimaatneutrale en Slimme Steden.

Klimaatcontract indienen

Om voor mogelijke ondersteuning vanuit Europa in aanmerking te komen, hebben we samen met partners en inwoners uit beide steden een Stedelijk Klimaatcontract gemaakt. Velen van jullie zijn hier vanuit je werk ook actief bij betrokken geweest. Het resultaat tot nu toe staat op: KNAPHE (wat-als-het-ons-lukt.vercel.app)
Onze steden hebben er echter voor gekozen geen aangevulde versie van het contract in te dienen. De aanleiding hiervoor is dat voor Eindhoven en Helmond nu onvoldoende duidelijk is wat een door Europa goedgekeurd contract met een bijbehorend missielabel concreet oplevert. Ondertussen kost het opstellen en indienen van alle gevraagde documenten wel veel tijd.

Doorgaan

Tijd die wij graag steken in het samenwerken met partners en inwoners uit de stad. We blijven natuurlijk werken aan een versnelling van onze klimaatdoelstellingen, al is volledige klimaatneutraliteit in 2030 zonder aanvullende financiële middelen van Europa en het Rijk niet realistisch. Daarom blijft het belangrijk dat we samen met partners en inwoners uit de stad projecten versnellen en opschalen, innoveren en kansen creëren.

Deltaplan

We blijven ook samen met Helmond doorwerken aan een Klimaat Deltaplan, waarin we beschrijven hoe we gaan versnellen. Komend jaar staan er alweer diverse bijeenkomsten gepland om met partners en inwoners verder te werken aan het klimaatneutraal maken van onze steden. Het is dan ook goed mogelijk dat onderdelen van het Klimaat Deltaplan alsnog als apart project worden ingediend om in aanmerking te komen voor Europese financiering. Een mooi voorbeeld hiervan is de pilot Wijkgericht Investeringsplatform waarvoor we samen met de andere zes Nederlandse missiesteden financieringsmogelijkheden verkennen voor verduurzaming van wijken. Hierin blijven we ook samenwerken met andere Nederlandse steden om kennis op te halen en te delen.

Off