Eindhoven, Buurkracht en Omons slaan handen ineen

Maart, 2019 - In Eindhoven wordt serieus werk gemaakt om de stad groen en aardgasvrij te maken. In drie pionierbuurten (Sintenbuurt, Generalenbuurt en ’t Ven) onderzoekt de gemeente opties voor een alternatieve, duurzame energievoorziening. De bewoners worden betrokken bij het proces. Een uniek participatietraject waar de gemeente voor deze buurten de samenwerking aangegaan is met Buurkracht en Omons om te komen tot een wijkplan eind 2019.

Publicatiedatum

Startdatum

‘t Ven heeft eind 2018 een Rijksbijdrage gekregen vanuit het programma Proeftuin Aardgasvrije Wijken. De bijdrage is bedoeld om kennis en ervaring op te doen met aardgasvrij. Momenteel wordt samen met bewoners de bestaande situatie in de buurt in kaart gebracht en worden de mogelijke alternatieven voor aardgas verkend. In ’t Ven bekijkt men naast individuele maatregelen ook de kansen voor een multi-temperatuur open warmtenet. Hieruit volgt het wijkplan dat de route naar aardgasvrij wonen voor de buurt inzichtelijk maakt.

Unieke samenwerking

De gemeente Eindhoven wil een voortrekkersrol vervullen binnen de energietransitie. Een wijkgerichte aanpak bij de uitfasering van aardgas is daarvan een belangrijk onderdeel. Daarom is er een unieke samenwerking aangegaan met Buurkracht en Omons. De partijen geloven allen in een actieve rol van bewoners binnen het proces. Buurkracht en Omons leveren hiervoor de benodigde complementaire kennis, ervaring en slimme oplossingen.

Jan van der Meer, wethouder Eindhoven: “Eindhoven is een innovatieve stad. Dit gebruiken we nu om de energietransitie in de wijken, samen met bewoners, handen en voeten te geven.”

Activeren en digitaliseren

Buurkracht begeleidt het participatietraject. Zij activeert, mobiliseert en verbindt buurtbewoners en gaat daarbij uit van de energie en het vertrouwen van de buurt. Dit doen ze door bewoners bij elkaar te brengen, te bouwen op kennis en expertise uit de buurt en hen te ondersteunen met tips en tools. Denk daarbij aan een buurtbegeleider, buurkracht-app, eigen webpagina en acties in de buurt.

Omons is het digitale platform waarmee de gemeente de technische mogelijkheden en warmte-alternatieven voor de drie pionierbuurten in kaart brengt. Bewoners kunnen via een online omgeving participeren bij keuzes voor hun eigen huis én de buurt. Omons biedt buurten de mogelijkheid om gezamenlijke tot duurzame oplossingen te komen voor een nieuwe energievoorziening. Door data uit de buurt te verzamelen, worden maatregelen op basis van scenario’s in het platform inzichtelijk gemaakt voor de buurtbewoners. Het platform maakt gebruik van open data, aangevuld met informatie die door de gemeente en bewoners zelf wordt aangeleverd.

Hoe nu verder?

De bewoners van de drie buurten hebben al diverse bewonersavonden gehad. Ook zijn er activiteiten georganiseerd door en voor buren rondom het thema aardgasvrij. Eind mei zal de Sintenbuurt voor het eerst aan de slag gaan op de online omgeving van Omons. De Generalenbuurt en ’t Ven volgen na de zomer.