Datacenter verwarmt Stadhuis en Stadhuistoren

Sinds kort worden het Stadhuis en de Stadhuistoren deels verwarmd met warmte uit het datacenter. In het Stadshuis van Eindhoven is een datacenter aanwezig voor de digitale diensten die nodig zijn voor een goed functionerend inwonersplein en ICT-systeem voor de gemeente Eindhoven. Een datacenter verbruikt veel elektriciteit. Dit wordt nu op een duurzame manier benut. 

Publicatiedatum

Startdatum

Een datacenter verbruikt veel elektriciteit. Hiervoor gebruiken we duurzaam opgewekte elektriciteit, maar dit wordt voor een groot deel omgezet in overbodige warmte. Door de koppeling met de WKO-installatie (warmte-koude-opslag) wordt dit nu nuttig ingezet voor het verwarmen van de gebouwen. Zo maken we op een duurzame manier gebruik van warmte die al beschikbaar is. De besparing is minimaal 60.000 kWh/jaar. Dat komt overeen met het jaarverbruik van 20 à 30 huishoudens.

Het datacenter in het aardgasloze Stadhuis is sinds oktober 2021 aangesloten op het WKO-systeem. Warmte die vrijkomt uit het datacenter, wordt opgeslagen in de bodem. Of door middel van een warmtepomp opgewaardeerd en gebruikt om het Stadhuis en de Stadhuistoren duurzaam te verwarmen. De investering verdient zichzelf in korte tijd terug en levert een bijdrage aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Warmte die vrijkomt uit het datacenter, wordt opgeslagen in de bodem. Of  gebruikt om het Stadhuis en de Stadhuistoren te verwarmen.

Slim verduurzamen in Eindhoven

Het verwarmen van het Stadhuis met restwarmte van het datacenter is onderdeel van het programma Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen. Door het eigen vastgoed te verduurzamen, hebben we veel kennis en ervaring opgedaan. Daarmee helpen we andere vastgoedeigenaren graag op weg. Bekijk de pagina Slim Verduurzamen Vastgoed voor meer informatie.

Off