6 miljoen euro van het Rijk om woningen in Generalenbuurt aardgasvrij te maken

De Generalenbuurt is de tweede Eindhovense proeftuin ‘aardgasvrij wonen’. Dat is op 10 maart bekendgemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. In totaal is er ongeveer 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met dit geld kunnen maatregelen worden getroffen om circa 500 woningen uit Generalenbuurt-Zuid  van het aardgas af te halen, met warmte uit de Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Publicatiedatum

Startdatum

Wethouder Klimaat & energie, Rik Thijs, is blij met de toekenning van de miljoenen. “Gezien de ontwikkelingen in Europa en stijgende gasprijzen is het belangrijk om stappen te zetten om van het gas af te gaan. Met dit geld kunnen we daar als Eindhoven concreet invulling aan geven. We zijn geselecteerd, omdat we goede verbinding hebben met andere opgaven zoals energiearmoede, ondersteuning kwetsbare gezinnen en biodiversiteit. Bewonerstevredenheid en draagvlak zijn goed geborgd. Een mooi bedrag waar we stappen met kunnen zetten.”

Rioolwater als duurzame warmtebron

In de directe omgeving van de buurt staat één van de grootste rioolwaterzuiveringsinstallaties van Nederland. In 2019 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om warmte uit het gezuiverde rioolwater te winnen en in te zetten voor verwarming van de omliggende buurten met een warmtenet. Er is potentie om op termijn circa 8.000 woningen te verwarmen. De proeftuin omvat een deel hiervan: circa 500 aansluitingen.

Aansluiting op warmtenet

In de Generalenbuurt is een ‘Meedenkteam Aardgasvrij Voorbereid’ actief. Samen met dit team van bewoners en met de woningcorporaties wordt de komende tijd een plan uitgewerkt. In dit plan wordt o.a. gekeken naar minimale deelnamegraad om per straat/complex aan te sluiten op het warmtenet. De betreffende inwoners worden door de gemeente en de woningcorporaties geïnformeerd.

Plannen op postcodeniveau

De Generalenbuurt is één van de buurten waar de gemeente bezig is met alternatieve warmtebronnen. Onlangs is de Warmtewijzer van Eindhoven gelanceerd. In de Warmtewijzer zijn de alternatieve warmtebronnen in de stad in kaart zijn gebracht, voor zover ze nu bekend zijn. Met de Warmtewijzer kunnen inwoners door middel van hun postcode zien welke voorlopige aardgasvrije warmteoplossingen er zijn in hun buurt. De Warmtewijzer is te vinden via www.eindhoven.nl/warmtewijzer

Bekendmaking De Generalenbuurt tweede Eindhovense proeftuin ‘aardgasvrij wone

Bekendmaking De Generalenbuurt tweede Eindhovense proeftuin ‘aardgasvrij wonen'

Off