Regenwatervijver

Een regenwatervijver is een mooie en natuurlijke manier om bij (hevige) regenval regenwater tijdelijk op te vangen (te ‘bufferen’). Na verloop van tijd verdampt het water of het zakt weg in de grond. Dat is goed voor het grondwaterpeil en goed voor planten en dieren. Door op deze manier water tijdelijk vast te houden verminderen we bovendien bij hevige regenval wateroverlast door ondergelopen straten.

Regenvijver

Off