Infiltratiekratten

Infiltratiekratten worden gebruikt om regenwater ondergronds op te slaan. Ze zijn meestal van kunststof en zijn hol van binnen. De kratten zijn omhuld met filterdoek (geotextiel) om dichtslibben te voorkomen. Aan de onderkant en de zijkant zijn de kratten open, zodat het hemelwater kan infiltreren. Je kunt infiltratiekratten zien als een soort bierkratjes die je aan elkaar knoopt. Het water van daken of andere oppervlakken komt in de kratten terecht van waaruit het hoofdzakelijk via de wanden infiltreert in de ondergrond.

Een infiltratiekrat zorgt ervoor dat regenwater tijdelijk wordt gebufferd en vervolgens vertraagd kan infiltreren, mits de ondergrond voldoende doorlatend is. Voer hiervoor altijd een infiltratieonderzoek uit. Breng ook de ondergrond in kaart, want de bodemopbouw in Eindhoven kenmerkt zich door leemlagen die infiltratie bemoeilijken.

Off