Bovengrondse afvoer

Meestal voeren we regenwater af via het riool, waardoor het meteen uit het zicht van de stadsbewoner verdwijnt. Een bovengrondse afvoer van regenwater maakt het water weer zichtbaar in de stad en is vaak minder kostbaar dan de aanleg van een gescheiden rioolstelsel.

Een goot is een eenvoudige vorm van bovengrondse waterafvoer voor toepassing op straat of vanaf de woning in de tuin. Bij de realisatie van een wijk met open goten en zonder regenwaterriool is het van belang dat er voldoende afschot in de wijk is voor het bovengrondse regenwatersysteem. De hoogteprofilering in nieuwbouwwijken moet hierop worden afgestemd. Het water dat via de goot afstroomt voeren we af naar het oppervlaktewater of laten we via een infiltratievoorziening in de bodem infiltreren. Er zijn verschillende typen goten zoals een molgoot, een open goot en een bedekte goot.

Open goot

Molgoot

Bedekte goot

Off