Voorschot subsidie regenwater aanvragen

Ben je eigenaar van een minimaal 5 jaar oude woning of (bedrijfs)pand in Eindhoven? En wil je meer dan €5.000,- subsidie aanvragen voor tegels eruit & groen erin, duurzaam groen dak en afkoppelen van de riolering? Gebruik dan dit formulier om een voorschot op deze subsidie te vragen.  

Privacyverklaring

De gemeente Eindhoven verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit te voeren, informatie te verstrekken aan inwoners en bedrijven of om diensten te verlenen: Privacyverklaring.

 • Huidige Begin
 • Voorbeeldweergave
 • Voltooid
Vragen met een sterretje moet je beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij het formulier niet verwerken.
Voor wie vraag je deze subsidie aan?
Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml.
Toegestane types: jpg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx xml.
Per formulier kan je maximaal 12 MB aan bestanden uploaden.
Jouw gegevens
Gegevens van je bedrijf, organisatie of VvE
You\'ll find the KvK number in the Trade Register at the Chamber of Commerce.

Adres

Vul de postcode in zonder spaties. (Bijvoorbeeld 1234AB).
Contactgegevens
Contactpersoon
Bankrekening
Op welk adres ga je de maatregelen uitvoeren?

Adres

Vul de postcode in zonder spaties. (Bijvoorbeeld 1234AB).
Waarvoor vraag je subsidie aan?

Duurzaam groen dak

Wanneer je subsidie aanvraagt voor de aanleg van een groen dak kun je voor dit oppervlak niet ook nog eens subsidie aanvragen voor afkoppelen of vergroenen.
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het oppervlak minimaal 10 vierkante meter bedragen.

Voeg de volgende bijlagen toe

Maximaal 3 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml.
Maximaal 3 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml.
Maximaal 3 bestanden per knop.
Toegestane types: jpg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx xml.
Per formulier kan je maximaal 12 MB aan bestanden uploaden.

Afkoppelen van de riolering

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je minimaal 20 vierkante meter oppervlakte afkoppelen.

Voeg de volgende bijlagen toe

Maximaal 3 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml.
Maximaal 3 bestanden.
4 MB limiet.
Toegestane types: jpg, png, txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml.
Maximaal 3 bestanden per knop.
Toegestane types: jpg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx xml.
Per formulier kan je maximaal 12 MB aan bestanden uploaden.

Akkoordverklaring

Voorwaarden duurzaam groen dak:
 • Het gaat om een gebouw ouder dan 5 jaar in Eindhoven waarvan het dakwater rechtstreeks wordt geloosd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater.
 • Je hebt niet eerder subsidie gekregen voor het aanleggen van een groen dak voor het deel waarvoor je nu subsidie vraagt.
 • Je houdt het groene dak minimaal 10 jaar in stand. (We controleren dit met luchtfoto's).
 • Je verleent toegang voor controle van de werkzaamheden.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor de bouwkundige staat van het gebouw en voor het eventueel aanvragen van een vergunning voor de aanleg van het groene dak.
 • Het groene dak heeft een minimale wateropslag van 30L/m2 en heeft een noodoverloop die niet zorgt voor overlast bij anderen.
 • Het groene dak heeft minimaal de volgende lagen: wortelwerende laag, drainagelaag, substraatlaag en vegetatielaag.
Voorwaarden afkoppeling:
 • Het gaat om particuliere verhardingen ouder dan 5 jaar in Eindhoven waarvan het afstromend regenwater rechtstreeks wordt geloosd op het openbare rioolstelsel of oppervlaktewater.
 • Je hebt niet eerder subsidie gekregen voor het afkoppelen van particuliere verharding voor het deel waarvoor je nu subsidie vraagt.
 • Je houdt de afkoppeling minimaal 10 jaar in stand.
 • Je verleent toegang voor controle van de werkzaamheden.
 • De voorziening heeft een minimale wateropslag van 20L/m2 en heeft een noodoverloop die niet zorgt voor overlast bij anderen.