Green Deal Zorg

Eindhoven wil een gezonde, leefbare en toekomstbestendige stad zijn en blijven. Daarom hebben we de doelstelling om de CO₂-uitstoot van Eindhoven in 2030 met 55% te reduceren. Omdat we dit niet alleen kunnen bereiken, werken we in verschillende ‘Green Deals’ samen met partners in de stad en uit de regio. Het doel is om de verduurzaming te versnellen. Dit alles onder het motto ‘samen bereik je meer dan alleen’.

Over de Green Deal Zorg

Veertien grote gezondheidsinstellingen en elf gemeenten werken samen aan de zogenaamde Green Deal Zorg Eindhoven/MRE. Het doel van de Green Deal Zorg is om de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken. De zorginstellingen moeten binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behalen.

Video Green Deal Zorg

Off