Circulariteit

In een circulaire economie blijven grondstoffen altijd van waarde in een eindeloze cirkel van productie, gebruik en hergebruik van materialen. Er gaan dus geen grondstoffen verloren. Reststromen uit het ene proces zijn grondstoffen voor een ander, zo bestaat er geen afval.

Gemeente Eindhoven helpt ondernemers met verbinden en stimuleren van activiteiten op dit onderwerp. Omdat het onderwerp circulair ondernemen nog volop in ontwikkeling is, horen we graag waar je tegenaan loopt. Zo kunnen we deze blokkades gaan verhelpen, bijvoorbeeld door de onderwerpen op de agenda te zetten bij de beleidsmakers en regelgevers. Geef dus ook aan waarbij je hulp zoekt.  

Wil je meer weten over gesloten kringlopen of circulaire kansen binnen jouw bedrijf? Neem dan contact op met ons via duurzaamheid@eindhoven.nl

Off