World Overshoot Day; geen grap

1 april 2024 - World Overshoot Day in Nederland. Niet echt een dag om te vieren… want we hebben op deze dag alle grondstoffen voor het hele jaar al opgebruikt. Én het maximale C02 dat de aarde kan verwerken al uitgestoten. Kortom als iedereen zo zou leven zoals wij doen, dan hebben we vier aardbollen nodig.

"Wereldwijd vindt de World Overshoot Day plaats op 27 mei, maar vandaag – 1 april – zijn wij als Nederland al door onze grondstoffen heen."

Duurzamer bouwen

Om deze dag in de toekomst later in het jaar te laten plaatsvinden, moeten we aan de slag. Één van de manieren waarop we dit in Eindhoven doen is door duurzamer te bouwen. Dit kan door natuurlijke bouwmaterialen in te zetten, zoals hout, vezels of grassoorten die bij voorkeur lokaal verbouwd worden. We noemen dit ook wel bio-based bouwen. 

"30% van alle grondstoffen wordt gebruikt in de gebouwde omgeving, hier is veel winst te halen."

Samenwerken vanuit Cirkelstad

Vanuit Cirkelstad, een landelijke coöperatie die de circulaire bouweconomie versterkt, werken we samen met de stad (ontwikkelaars, bouwers en leveranciers) aan deze opgave. We kijken hierbij naar diverse aspecten van de bouw; van de herkomst van materialen tot de toekomstwaarde ervan.

Voorbeeldproject

Een mooi toekomstig voorbeeldproject is The Dutch Mountains. Het grotendeel houten gebouw dat in het stationsgebied KnoopXL komt te staan. Hiervoor wordt massief hout (Cross Laminated Timber/CLT) uit duurzaam beheerde bossen gebruikt. Hiermee wordt 70% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van traditionele bouw. Door het gebruik van circa 9500 m³ hout wordt ook permanent maar liefst 8000 ton CO2 opgeslagen. The Dutch Mountains is daarmee een voorbeeldproject voor hoogbouw in ‘biobased materials’.

Zo werken we toe naar een duurzame bouwsector dragen we bij aan het verplaatsten van World Overshoot Day naar een later moment in het jaar.

Het Global Footprint Network berekent de ecologische voetafdruk van alle landen gezamenlijk, maar ook van landen individueel. Daarvoor wordt eerst gekeken naar de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die de bevolking verbruikt. Hoeveel grondgebied is er bijvoorbeeld nodig om in te voorzien in de behoefte aan plantaardig voedsel, vee- en visproducten en hout. En ook niet onbelangrijk: hoeveel CO2-uitstoot gaat ermee gemoeid? 

Op de afbeelding zien we dat Nederland in de discutabele 8e plek staat en dat wij vandaag op 2 april al door onze grondstoffen heen zijn. 

Off