Warmtepomp de norm vanaf 2026

Het kabinet heeft afgelopen woensdag een nieuw pakket aan klimaatmaatregelen gepresenteerd om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Om die doelen te behalen zijn de eisen aangescherpt. Vanaf 2026 is de (hybride) warmtepomp de norm voor het verwarmen van onze woningen, winkels, scholen en kantoren. Dat betekent dat als de cv-ketel aan vervanging toe is, je vanaf 2026 verplicht bent een (hybride) warmtepomp terug te plaatsen.

Waarom deze eis?

Hiermee gaan we stap voor stap minder aardgas gebruiken. Dat is samen met goede isolatie belangrijk om de klimaatdoelen te kunnen halen. De eis geldt vanaf het moment dat de cv-ketel wordt vervangen. Dit geeft het minste gedoe en de laagste kosten. De hybride warmtepomp is hierbij voor veel woningen een logische keuze, maar er zijn ook andere oplossingen. Zoals een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet, bijvoorbeeld stadsverwarming.

Wanneer overstappen op een (hybride) warmtepomp?

Uitzonderingen

Voor de meeste grondgebonden woningen verdient een hybride warmtepomp zichzelf doorgaans in zeven jaar terug, en wordt het dus verplicht om over te stappen. Er komt een uitzonderingsmogelijkheid voor situaties waarin de pomp niet goed kan worden toegepast, bijvoorbeeld vanwege geluidseisen, noodzakelijke aanpassingen aan de woning of wanneer de verwarmingsinstallatie tot onevenredig hoge kosten leidt; bijvoorbeeld omdat binnen tien jaar een collectieve wijkoplossing (zoals een warmtenet) wordt gerealiseerd. Monumenten worden vooralsnog op voorhand uitgezonderd, vanwege complexe vergunningstrajecten. Voor appartementen geldt ook een uitzondering.

Milieuprestatie warmtepomp

TNO heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar de milieu impact van (hybride) warmtepompen; zowel van het materiaalgebruik als van de energieprestatie. De conclusie is dat (hybride) warmtepompen in de bestaande bouw vrijwel altijd beter zijn voor het milieu dan een cv-ketel. Dat komt omdat de milieu-impact van materialen relatief klein is ten opzichte van de impact van het energieverbruik. Hoeveel beter de (hybride) warmtepomp is, hangt af van de situatie, de gekozen warmtepomp met bijbehorend koudemiddel en de verhouding tussen groene en grijze stroom die wordt verbruikt.

Kijk voor meer informatie op de site van de rijksoverheid via de volgende link: Warmtepomp de norm vanaf 2026: goed voor klimaat en de energierekening | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 

Off