Subsidieregeling demontage scooters en brommers

Per 1 januari 2024 verstrekken we een eenmalige subsidie van €400,- voor het laten demonteren van oude scooters en brommers. We willen een gezonde stad om in te leven en werken. En om de lucht te verbeteren zijn maatregelen nodig. Benzinescooters en -brommers met een eerste toelatingsdatum van vóór 1 januari 2011 zijn over het algemeen erg vervuilend. Uiteindelijk zullen brommers en scooters zonder verbrandingsmotor de norm worden, maar tot die tijd kan de gemeente door het introduceren van de subsidieregeling een grote bijdrage leveren aan een schonere lucht in de stad op korte termijn.

Op weg naar zero-emissie

Eenvoudig gezegd is een zero-emissiezone een gebied zonder uitlaatgassen. In Eindhoven willen we in 2030 binnen de Ring een zone instellen waar niet meer gereden wordt op benzine, diesel of gas. Zo’n zero-emissiezone is een verdere aanscherping van de milieuzone. Uiteraard houden we het centrum wel goed bereikbaar. Het gebied is gewoon toegankelijk te voet, met de fiets, met openbaar vervoer en ook via bijvoorbeeld elektrische (deel)scooters en (deel)auto’s. Ook werken we aan oplossingen voor het bouwverkeer en de stadslogistiek. Kijk voor meer informatie over onze zero-emissie plannen op de daarvoor ingerichte projectpagina.

Het effect van deze regeling

Een oude tweetakt is vele malen vervuilender dan andere voertuigen. Maar ook onverwoestbaar en daarmee zullen tweetakt-scooters zonder maatregelen nog lange tijd aanwezig blijven. Gemiddeld is de uitstoot per kilogram brandstof bij tweetaktmotoren zelfs 20 keer hoger dan van lichte bedrijfsvoertuigen zoals bestelwagens. En daarmee verantwoordelijk voor 20% van de schadelijke uitstoot in het verkeer. We verwachten in 2024 zeker 560 van deze voertuigen uit de fiets- en voetgangersgebieden te halen.

Bekijk onze sloopregeling voor meer informatie.

Let op! Inmiddels geldt de helmplicht. 

On