Overhandiging eerste Inspiratieboekje Groen

Vrijdag 6 maart overhandigde wethouder Rik Thijs het eerste 'Inspiratieboekje Groen' aan Willem Regeer (voorzitter van de ondernemersvereniging van de binnenstad). Dit inspiratieboekje is gemaakt, zodat ondernemers en pandeigenaren in de binnenstad die willen vergroenen, kunnen aansluiten bij de visie op groen van de gemeente Eindhoven. Zo maken we samen een aantrekkelijke en groene binnenstad.

Publicatiedatum

Startdatum

In het inspiratieboekje staan verschillende tips en adviezen hoe ondernemers, bewoners en pandeigenaren kunnen bijdragen aan de ‘groene en gezonde stad’. Van eenvoudige maatregelen zoals aanplanten en aandacht voor insecten en vogels tot grote en meer complexe onderdelen als volledige groene daken. Door het zelf aan de slag gaan kunnen ondernemers bijdragen aan o.a. het verminderen van hittestress, waterberging, het langer vasthouden van regenwater, het vergroten van biodiversiteit, het verminderen van luchtvervuiling en het vergroten van de leefbaarheid.