Onderzoek naar aardwarmte als alternatieve warmtebron

In Best en Eindhoven start op 12 mei een bodemonderzoek gedurende maximaal 9 dagen. Ennatuurlijk voert dit onderzoek uit in samenwerking met de gemeenten Best en Eindhoven. Zij bekijken of er voldoende aardwarmte aanwezig is als mogelijke duurzame energiebron in de toekomst.

Publicatiedatum

Startdatum

Wat gaat er gebeuren?

Het onderzoek duurt 7 tot 9 dagen en vindt plaats langs de spoorlijn over een traject van 7,5 kilometer tussen Best en het centrum van Eindhoven. De onderzoekslijn loopt voornamelijk door openbaar terrein. Voor dit onderzoek worden 1.500 geofoons gebruikt die tijdelijk in de openbare groenstrook worden geplaatst. Een speciaal voertuig, dat de E-vib heet, creëert vervolgens trillingen om de metingen te doen. De E-vib is een langzaam rijdend voertuig met elektrische aandrijving om geluid te minimaliseren. De trillingen die de E-vib creëert, zijn minder zwaar dan de trillingen van een trein op een vergelijkbare afstand.

Route van het onderzoek

Welke impact heeft het onderzoek?

Omwonenden merken weinig van het onderzoek, want de werkzaamheden zijn voornamelijk ‘s nachts. Er wordt ’s nachts gemeten om ruis van de omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Ruis heeft namelijk invloed op de metingen. Seismisch onderzoek is in Nederland heel vaak uitgevoerd en ervaring leert dat dit weinig tot geen overlast geeft.

Hoe werkt aardwarmte als bron?

Aardwarmte is warmte uit de ondergrond die je kunt gebruiken voor verwarming van huizen, zwembaden, kassen en industrie. Hoe dieper je de grond in gaat, hoe warmer het wordt. In een put wordt het warme water uit de ondergrond gepompt, de warmte haal je eruit en met een tweede put wordt het afgekoelde water weer teruggepompt in de ondergrond, waar het weer opwarmt.

We willen in Nederland van het gas af en toe naar duurzame energievoorziening. Om klimaatverandering te beperken, moet de CO2-uitstoot omlaag. Aardwarmte stoot nauwelijks CO2 of andere producten uit. Aardwarmte is in veel regio’s in Nederland beschikbaar en wordt lokaal geproduceerd en gebruikt. Ook is aardwarmte niet afhankelijk van het weer, wind of seizoen, zoals wind- en zonne-energie. Daarmee is aardwarmte een voorspelbare en betrouwbare warmtebron. Bovendien is het een van de goedkopere alternatieve warmtebronnen en ben je met aardwarmte onafhankelijker van de markt, geopolitiek en prijsschommelingen. Dit alles maakt aardwarmte een aantrekkelijke duurzame warmtebron.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.ennatuurlijk.nl/aardwarmtebesteindhoven voor veel gestelde vragen en antwoorden. Of neem contact op met Ennatuurlijk via klantenservice@ennatuurlijk.nl of telefoonnummer 085-27 34 567. Meer weten over aardwarmte? Kijk dan op www.allesoveraardwarmte.nl.

 

Off