Label C verplichting kantoren score van 91 procent

Vanaf 1 januari 2023 moet ieder kantoorgebouw in Nederland met een kantooroppervlakte van minimaal 100 m2, waarvan minimaal 50% een kantoorfunctie heeft, een energielabel C hebben. Vroegtijdige berichtgeving naar kantooreigenaren heeft in Eindhoven tot resultaat gehad dat op dit moment 91% van de labelplichtige kantoren al een label C of hoger heeft. 37 panden voldoen nog niet aan de label C-plicht, waarvan er 16 op de nominatie staan voor herontwikkeling.

Door vroegtijdig contact op te nemen met kantooreigenaren, is het overgrote deel al aan de slag gegaan met het verduurzamen en/of aanvragen van een energielabel.

Ook hebben we bewust rekening gehouden met de hiaten in de database die energielabels registreert, zoals maar één labelregistratie van een verzamelkantorenpand. Gaandeweg bleek ook een aantal panden geen label C-eis te hebben. En er zaten panden tussen die een herbestemmingstraject in gaan.

De label C verplichting is een stap in de goede richting naar een duurzame onderneming. Wil je weten wat je nog meer kunt doen aan verduurzaming en welke ondersteuning daarbij beschikbaar is? Kijk dan op de pagina voor ondernemers.

Off