Klimaatbegroting 2023

De aanpak van de klimaatcrisis heeft ook voor het nieuwe bestuur de hoogste prioriteit. We zijn op weg, maar we moeten versnellen en we kunnen meer doen. In de jaarlijkse klimaatbegroting kijken we naar de voortgang ten opzichte van onze CO-reductie doelen. Daarnaast omschrijven we op hoofdlijnen per sector waar het komende jaar, in 2023, onze focus ligt.

Publicatiedatum

Startdatum

We zien dat de directe CO-uitstoot van Eindhoven de afgelopen twee jaar flink is gedaald, net als de directe CO-uitstoot per inwoner. Toch is er nog een versnelling van 1,2x nodig om de doelstelling van 2030 (55% reductie van CO₂) te halen. We moeten nog verder versnellen, als we onze ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn, ook naar voren willen halen. Daarom zetten we vol in op energiebesparing, een betaalbare energierekening, een toekomstbestendig energiesysteem, duurzame mobiliteitsconcepten en ondersteunen we bedrijven, ondernemers en partners in de stad met hun verduurzamingsaanpak.

In het volgende document vind je de klimaatbegroting 2023.  

Off