Kinderen aan de slag met oud textiel tijdens de Textiel Race in Eindhoven en Geldrop-Mierlo

De gemeenten Eindhoven en Geldrop-Mierlo organiseren de Textiel Race. Dit educatieve project waarbij scholen de strijd aangaan met textielafval, combineert bewustwording over circulariteit met een fysieke inzamelactie. Op deze manier leren kinderen en hun omgeving over het inzamelen van oud en kapot textiel. De insteek van de Textiel Race is het inzamelen van textielafval leuk, leerzaam en gemakkelijk te maken!

De Textiel Race
Elf basisscholen uit Eindhoven en Geldrop-Mierlo gaan vier weken lang de strijd aan met oud en kapot textiel. Daar draait de Textiel Race om. Tijdens de race leren kinderen op een leerzame en interactieve manier over onderwerpen als consuminderen, de impact van het maken van textiel op mens en milieu, reparatie, hergebruik en recyclen. Na een gastles gegeven door gedreven experts zijn de scholieren klaar om ook daadwerkelijk hun steentje bij te gaan dragen aan het circulair maken van Nederland. Dit door in de hierop volgende weken zoveel mogelijke oud en kapot textiel in te zamelen of te repareren. Ook buurtbewoners kunnen de kinderen helpen! Buurtbewoners kunnen hun textiel namelijk aan bieden op www.textielrace.nl. Leerlingen komen het textiel dan aan huis ophalen.

 

 

Een betere wereld, begint in je kledingkast
Het inzamelen van textiel kan nog stukken beter! Per jaar belandt er tien kilo textiel per Nederlander in de restcontainer en wordt verbrand. Of de kleding blijft jaren in onze kasten hangen zonder dat we deze aantrekken. Zonde! Want onze kleding kan vaak prima hergebruikt of gerepareerd worden. Textiel dat wel wordt ingezameld in inzamelcontainers raakt bovendien vaak vervuild doordat mensen vies en nat textiel in de container gooien. Daarom creëert de Textiel Race bewustzijn over het belang van recycling en hergebruik bij kinderen en hun omgeving!

De Textiel Race Eindhoven en Geldrop-Mierlo 2023 vindt plaats van maandag 29 mei tot donderdag 22 juni. Kringloopbedrijf Het Goed zal het ingezamelde textiel bij de scholen gaan ophalen. Zo komt al het textiel goed terecht en kan het worden hergebruikt of gerecycled.

De scholen die in Eindhoven en Geldrop-Mierlo meedoen zijn; Kindcentrum de Boog, De Klapwiek, De Klimboom, De Spaaihoeve, Het Slingertouw, De Reigerlaan, SBO De Vijfkamp, Het Vijfblad, SBO Petraschool, De Bergen, en De Vlinder.

On