Herplant omgewaaide bomen

Begin november raasde storm Ciarán over Nederland. Hoewel dat in Eindhoven gelukkig niet leidde tot persoonlijk letsel, heeft de storm wel een aantal bomen omgewaaid en beschadigd. Het gaat om zo’n 100 omgewaaide en 25 beschadigde bomen, verspreid over de hele stad. Het opruimen van de omgewaaide bomen en losgekomen takken is zoveel mogelijk direct na de storm gedaan.

Bomen zijn waardevol, onder andere omdat ze CO2 en fijnstof opnemen, zuurstof leveren, water vasthouden en de stad koel houden. Daarom planten we op de plekken waar bomen zijn omgewaaid, nieuwe bomen. Het is de bedoeling om iedere omgewaaide boom te vervangen. Als het kan, planten we de nieuwe boom op de locatie van de oude omgewaaide boom en zorgen we voor een goede groeiplaats. Als dat niet lukt, zoeken we een alternatieve locatie.

Het herplanten van de bomen gebeurt naar verwachting in plantseizoen 2025-2026: vanaf het najaar van 2025 tot en met het voorjaar van 2026.

Off