Eerste inwoners Het Plateau ontvangen sleutels

Eind januari ontvingen de eerste bewoners van Het Plateau de sleutels van hun huis. Het Plateau is een duurzame woon- en leefomgeving in Blixembosch Buiten, op de rand tussen de stad en het natuurlijke landschap en telt zo’n 180 nieuwe woningen. Elementen zoals bosjes en bomen, de oorspronkelijke en de nieuwe wal en de nieuwe waterbergingen dragen allemaal bij aan het duurzame en groene karakter van Het Plateau. Naast de sleutels ontvingen de bewoners ook een bewonersgids over deze bijzondere omgeving.

Watersysteem

De afvoer van schoon water (regenwater) is helemaal gescheiden van de afvoer van vuil water (rioolwater). Het regenwater wordt via de weg afgevoerd richting de waterbergingen en de regenwatertuin. Het water wordt daarmee zoveel mogelijk geïnfiltreerd op de plek waar het valt, afgevoerd en opgeslagen in de waterbergingen. Door het water bovengronds af te voeren, komt het hemelwaterriool grotendeels te vervallen. Dat sluit aan op de gemeentelijke visie voor het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte.

Klimaatadaptatie

Het veranderende klimaat zorgt voor zware regenbuien, hittegolven en lange periodes van droogte. Daardoor hebben we steeds vaker te maken met wateroverlast en hittestress. Door zoveel mogelijk groen aan te brengen in Het Plateau verlagen we de omgevingstemperatuur en trekt het water beter in de grond. Ook voeren we het regenwater dat op daken valt via tuinen en de openbare ruimte af naar de waterbergingen. Het water komt zo dus terug in de natuur waardoor we het vuilwaterriool ontlasten.

Off