De toekomst met // VvE Roland Garros

“De toekomst begint nu. In deze snel veranderende omgeving zijn ons gedrag en onze keuzes belangrijker dan ooit. Wij staan daar graag bij stil. Daarom spreken wij Eindhovense mensen en bedrijven met visie, lef en een groen hart. Want die toekomst is mooi, maar samen maken we ‘m geweldig.” 

We spraken Ronald en Wichtert, bestuursleden van VvE (Vereniging van Eigenaren) Roland Garros.

Wichert: “Ik ben Accountmanager bij Vodafone/Ziggo. Vrijwilligerswerk heb ik altijd belangrijk en leuk gevonden. Ik werd in 2012 één van de eerste bewoners die een appartement hadden gekocht in ons complex. Al snel trad ik toe tot het Bestuur van onze VvE. Al snel werd ik de voorzitter van onze Vve. Ik had een goed gevoel voor het gebouw en zag vooral de waarde in van het gebouw. Voor de vele expats in het complex is het soms een uitdaging om de rechten en plichten van eigenaarschap in een VvE goed te begrijpen. Unanieme beslissingen en akkoorden zijn heel erg belangrijk binnen onze VvE. Daarom versturen we ook regelmatig interne nieuwsbrieven en organiseren we evenementen voor het samenzijn.”

Roland: “Na mijn studie Chemie heb ik gewerkt bij Philips en Atos. Momenteel werk ik bij Microsoft in de Cloud diensten. Ik heb vaak in het bestuur gezeten van bijvoorbeeld sportclubs. Dit wekte ook mijn interesse op om in het bestuur te gaan van het appartementencomplex waar ik nu in woon. In het bestuur zitten van een VvE is dan ook écht niet saai. Samen kijk ik altijd naar wat we willen worden, wat we gaan doen en wat we ervoor overhebben. Ik denk graag mee met mensen die verzuimen zelf na te denken!” 

Waar komt jouw passie voor het thema vandaan? 
Ronald: “Ik ben een natuurmens en bekommer me graag om de aarde. Om dat te kunnen doen als VvE in samenwerking met andere VvE's om ons heen past daar perfect bij. Zo nemen wij als VvE ook deel aan verschillende acties binnen de gemeente Eindhoven. Zo hebben we bijvoorbeeld deelgenomen aan de landelijke Opschoondag. Dit hebben we gezamenlijk met alle bewoners gedaan. Naast dat we de wereld weer een stukje schoner hebben gemaakt, was dit ook weer een moment dat we met z'n allen bij elkaar waren. Ook denk ik veel na over de toekomst, om de wereld zo goed mogelijk achter te laten.

Wichert: “Ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in verduurzaming. Zo rijd ik ook al jaren elektrisch en ben ik dus binnen de VvE ook veel bezig met dit thema.”

Waarom hebben jullie gekozen voor zonnepanelen?
Ronald: “Naar mate de energietarieven stegen, vonden we dat we moesten gaan verduurzamen om deze kosten lager te houden. Wel wilden we heel bewust omgaan met het gespaard geld binnen onze VvE. Daarom is er een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld en zijn de posten begroot. Vanuit hier hebben we eerst besloten om over te stappen naar LED-verlichting in alle gemeenschappelijke ruimtes waarbij we van 100.000 kwh zijn gezakt naar 55.000 kwh. Hierdoor hadden we het al snel terugverdiend. Als VvE beschikken wij bij het complex over een enorm dak. Waarbij de gedachtes al snel gingen naar: hier moeten we iets mee. We hebben vrij snel doorgepakt door het plaatsen van zonnepanelen op een deel van het dak."

Hoe verliep dit proces?
Wichert: “Tijdens de ALV in het voorjaar van 2023 hebben we als Bestuur aangekondigd te willen onderzoeken of Zonnepanelen interessant zijn voor ons. De ALV heeft destijds mandaat gegeven voor een klein budget om professionele adviezen in te winnen. Een meerderheid gaf daarvoor akkoord. Daarop is een werkgroep samengesteld die verschillende aspecten heeft onderzocht zoals de berekeningen van de dakconstructie, berekeningen van de verwachte opbrengst, goedkeuring verzekering, offertes opvragen etc. Dit duurde zo’n 8 maanden. In een tussentijdse ALV is definitieve goedkeuring verleend tot uitvoering. Een grote meerderheid was akkoord. Eén bewoonster was bang dat er door het dak zou worden geboord, we hebben duidelijk uitgelegd dat er niet geboord zou worden maar dat er gewerkt wordt met een ballastconstructie.

  • Hoe is dit project gefinancierd? 
    Ronald: "Het geld voor de zonnepanelen is geleend uit de reservering voor het MJOP (meerjarenonderhoudsplan). Per jaar moet je als VvE 5% van je vermogen voor het onderhoud van het pand sparen. Omdat ons pand relatief jong is, hebben wij hier nog weinig van gebruikt."

  • Heb je de cursus van het VTCB gevolgd?
    Ronald: “Ik heb de VTCB-cursus gevolgd. Dit vooral om nieuwe ideeën op te doen, maar ook voor de bewustwording dat we als VvE door moeten pakken binnen de verduurzaming van ons pand. Door een actie van de gemeente ben ik in aanraking geraakt met deze cursus.”

Hebben jullie als VvE nog plannen?
Wichert: “In 2050 moet de VvE energieneutraal zijn. In de toekomst zouden we nog graag laadpalen willen plaatsen op verschillende plekken binnen ons pand. Gezamenlijk met de overkoepelende organisatie van alle VvE's in Meerrijk proberen we ook van alles buiten onze gebouwen aan te pakken, zoals overlast in de wijk. Zo proberen we alle problemen op de lange termijn al op tijd tegen te gaan.”

Ronald: “Op dit moment wordt er 30% verbruikt van de door de zonnepanelen opgewekte stroom. Denk hierbij aan de liften, pompen en de gezamenlijke verlichting. In de toekomst willen we graag de 70% die niet gebruikt wordt van de zonnepanelen in een batterij op gaan slaan om zo de nodige energie 's nachts te gebruiken."

Wat wil je andere VvE’s meegeven?
Ronald: “Blijf elkaar vooral informeren en houd elkaar zo op de hoogte. Lees jezelf ook goed in, in de actualiteit. Probeer ook actief bezig te zijn met je VvE om zo de betrokkenheid en het enthousiasme te houden onder de inwoners. En als laatste tip wil ik meegeven: denk goed na over de aanschaf van zonnepanelen, , vooral over de hoeveelheid 😉.

Mocht je als VvE behoefte hebben aan een gesprek over hoe wij het als VvE hebben aangepakt of gewoon wil sparren over het VvE-eigenaarschap, sta ik hier zeker voor open. Neem dan contact op met mij via: Ronald@rolandgarros.nu."

Off