Concrete plannen om industriepark De Hurk te verduurzamen

Om industriepark De Hurk duurzaam, groen en toekomstbestendig te maken, slaan de provincie, VNO-NCW Brabant Zeeland, ondernemers van De Hurk en gemeente Eindhoven de handen ineen. Het project heet ‘Grote Oogst’. Maandag 6 maart is het plan van aanpak ondertekend door gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouder Stijn Steenbakkers, voorzitter Harrie Schonewille van OK De Hurk en directeur Ellen Kroese van VNO-NCW Brabant Zeeland.

Onderdeel van het plan is onder meer het realiseren van een groene wandelroute met verschillende soorten beplanting in het hele gebied. Daarnaast wil men werken aan slimme manieren voor het opwekken en lokaal uitwisselen van duurzame energie. Ook wordt onderzocht hoe afvalstromen op elkaar aansluiten. Het afval van het ene bedrijf kan namelijk een belangrijke grondstof zijn voor een ander. Zo wordt er gewerkt aan een circulaire economie.

Gezond vestigingsklimaat

Met ‘Grote Oogst’ wil de provincie 13 grote bedrijventerreinen in Noord-Brabant sneller verduurzamen. Duurzame bedrijventerreinen zijn namelijk een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie.

Bedrijventerreinen zijn vaak hitte-eilanden. Door integraal en gebiedsgericht (samen) te werken kunnen slimme oplossingen bedacht worden die impact hebben op meerdere thema's. Zo vangen groene daken niet alleen water op; ze koelen ook de omgeving en maken daarmee zonnepanelen efficiënter. En door lokaal (rest)materiaal te hergebruiken wordt energie bespaard en uitstoot van CO2 en stikstof voorkomen, bijvoorbeeld doordat er minder vervoersbewegingen nodig zijn.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Energie en Circulaire economie): “Het is inspirerend hoe op De Hurk tegelijk de leefomgeving, hittestress, verbranding van fossiele brandstoffen en waterhuishouding aangepakt worden. Door beter met elkaar samen te werken, duurzame energie op te wekken en energieopslag te realiseren, creëren we een slim energienetwerk dat het hoofdelektriciteitsnet niet zwaarder zal belasten. Hopelijk een voorbeeld voor veel bedrijventerreinen.”

Wethouder Stijn Steenbakkers (Economie en Brainport): "De bedrijven op De Hurk spelen een grote rol in onze economie, maar ook in de verduurzaming van het gebied. Door dit samen te doen met provincie, gemeente en de ondernemers zelf, slaan we een flinke slag. In februari werd de BedrijvenInvesteringsZone De Hurk een feit en met dit project laten we zien dat we meteen doorpakken op een belangrijk thema. De stappen die we hier samen gaan zetten op het gebied van groen, energie en circulariteit maken dit industriepark nog beter en attractiever. En tegelijkertijd leveren ze hiermee ook een belangrijke bijdrage een duurzame en toekomstbestendige stad."

Harrie Schonewille, voorzitter OK De Hurk: "De ondernemersvereniging en BIZ De Hurk herkennen zich in de doelstellingen van de 'Grote Oogst'. Het is fantastisch dat met deze samenwerking de BIZ al direct kan bijdragen aan de verduurzaming en toekomstbestendigheid van ons industriepark.”

Ellen Kroese, directeur VNO-NCW Brabant Zeeland: “Een duurzame economie op bedrijventerreinen is cruciaal voor een toekomstbestendig vestigingsklimaat in Brabant. Deze gebiedsgerichte samenwerking tussen ondernemers en overheden is een voorbeeld voor alle andere bedrijventerrein in Brabant. We laten echt zien wat je kunt bereiken met Brabantse ondernemerskracht en regie vanuit provinciale en lokale overheden."

Off