Collectorveld op Sportpark Strijp gaat woningen verwarmen

Op sportpark Strijp komt een multifunctioneel en duurzaam sportveld te liggen. Dat is uniek in Nederland: nog nergens is de combinatie van collectoren met bodemopslag op deze manier toegepast. Multifunctioneel wil zeggen dat de toplaag voor meerdere sporten te gebruiken is. Dit verhoogt de bezettingsgraad van het veld. En onder het kunstgras komt een collectorenveld. Dat wordt op termijn aangesloten op de gemeentelijke warmte koude-opslag (WKO). In potentie kunnen hiermee ca. 100-150 woningen verwarmd worden. De vervanging van het huidige korfbalveld start in 2023.

Warmteopslag en koele velden in de zomer

Het collectorveld komt onder de toplaag van het kunstgrasveld. Hier worden buizen aangebracht in speciale tegels (zogenaamde collectorveld). Door deze buizen stroomt een koude vloeistof. Deze vloeistof neemt de warmte op en wordt opgeslagen in de bodem. Naast de warmteopslag, blijft het veld zo ook een stuk koeler in de zomer.

Sportpark Strijp ligt in ’t Ven en deze wijk is sinds 2018 onderdeel van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Anders kijken naar duurzame warmteoplossingen

“Dit project laat zien hoe we anders kunnen kijken naar duurzame warmteoplossingen. Nu zijn het sportvelden, maar er nog veel meer mogelijk. Het is belangrijk dat we die mogelijkheden blijven onderzoeken”, aldus Rik Thijs (wethouder Klimaat en energie).

“Het testen van dit soort innovaties biedt bovendien kansen voor de warmtetransitie in onze stad. Daarvoor nemen we risico’s. We investeren als gemeente nu in de ontwikkelingen van alternatieve duurzame bronnen. Het project geeft rendement zodra we nieuwe afnemers gaan aansluiten op het warmte-en koudenet.”

Innovatief en duurzaam

In heel Eindhoven liggen momenteel 18 kunstgrasvoetbalvelden, 2 korfbalvelden, 12 hockeyvelden en 83 tennisbanen die in potentie geschikt zijn voor het winnen van warmte. “Het is mooi dat we de vervanging van het korfbalveld kunnen combineren met een project als dit. Dit is een goede eerste stap om de sportparken te verduurzamen. Daarmee houden we de sport duurzaam en betaalbaar”, aldus Maes van Lanschot (wethouder Sport).

Off