Aanpassingen meterkast meefinancieren met zonnepanelen

Let op

Deelname niet meer mogelijk

Vanaf 2020 is het mogelijk om aanpassingen aan de meterkast mee te financieren met de zonnepanelen van De Groene Zone. Met deze aanpassing kunnen nog meer woningeigenaren straks profiteren van zonnepanelen op hun dak, zonder inbreng van eigen geld. Dit geld leen je namelijk van de gemeente. Twaalf gemeenten in de regio doen hieraan mee, waaronder Eindhoven.

Publicatiedatum

Startdatum

Uit ervaring blijkt dat in 50% van de gevallen de meterkast niet geschikt is om er zonnepanelen op aan te sluiten. In dit geval moet de meterkast aangepast of vervangen worden als men zonnepanelen wil. Dat kost geld. “De Groene Zone wil duurzame energieopwekking met zonnepanelen toegankelijk maken voor iedereen", aldus wethouder Arno Uijlenhoet (duurzaamheid) uit Waalre, tevens coördinerend wethouder namens de 12 gemeenten. "Dus ook voor mensen zonder spaargeld. Met het meefinancieren van de meterkast hopen we zonnepanelen voor nóg meer mensen toegankelijk en aantrekkelijk te maken."

Aanpassingen meterkast meefinancieren tegen rente van 1,35%

De Groene Zone is in april 2017 van start gegaan. Het doel is ongeveer 7000 woningen te voorzien van zonnepanelen. In totaal zijn er tot nu toe 1877 installaties geplaatst. Om die reden is besloten het project met een jaar te continueren. Een aantal gemeenten zit al bijna vol. Geïnteresseerden uit Cranendonck komen op een reservelijst. Ook in Waalre is nog maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Op de website www.degroenezone.nl staat een teller met het aantal nog beschikbare plekken per gemeente.

Over De Groene Zone
De Groene Zone is een initiatief van 12 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Een van de voordelen van deze regeling is dat je zelf geen geld beschikbaar hoeft te hebben. Je leent het geld namelijk tegen een lage rente van 1,35%. Het contract ga je aan met de gemeente. En omdat je maandelijkse opbrengst hoger is dan de aflossing van de lening, begin je direct met geld besparen. Aanmelden kan via www.degroenezone.nl.

Off