Aanpak eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan in de zomer overlast veroorzaken bij mensen en dieren, zoals jeuk, huiduitslag en irritatie van ogen en/of luchtwegen. Om de eikenprocessierups te beheersen zet gemeente Eindhoven steeds meer in op de natuurlijke vijanden van die rups, zoals zangvogels, sluipwespen en sluipvliegen. Dat doen we door de leefomgeving van deze natuurlijke vijanden te verbeteren. Door meer bloemrijk en lang gras zorgen we bijvoorbeeld voor meer voedsel voor de natuurlijke vijanden. Ook zorgen we voor meer heesters en struiken die schuilgelegenheid bieden voor zangvogels. Bovendien gebruiken we zogeheten vlinderfilterhotels. Een rooster aan de buitenkant van die ‘hotels’ zorgt ervoor dat vlinders van de eikenprocessierups niet naar binnen kunnen maar sluipwespen en -vliegen wel. Zo kan de eikenprocessievlinder zich niet verder voortplanten in de hotels, maar de natuurlijke vijanden wel.

Vlinderfilterhotel

Vlinderfilterhotel

Biologische bestrijdingsmiddelen

Nu we ons steeds meer richten op de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en er steeds minder eikenprocessierupsen worden waargenomen, bouwen we het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen af. Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen, zetten we die bestrijdingsmiddelen nu wel nog in. Eikenbomen die op plekken staan waar veel mensen verblijven, worden de komende weken bespoten met dat middel. Het bestrijdingsmiddel hecht zich aan de bladeren en wordt zo opgenomen door de rupsen. Het middel werkt kort en alleen tegen bladetende rupsen. Het is niet schadelijk voor mensen.

Benevelen

In overleg met de Vlinderstichting en op basis van een risicoanalyse, is bepaald welke bomen wel en welke niet met het biologisch middel bespoten worden. De aannemer benevelt de bomen alleen overdag. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken. De gemeente behandelt eikenbomen in de openbare ruimte. Particuliere eikenbomen worden niet behandeld.

Meer informatie

Off