Waterlopen

Open waterlopen houden regenwater vast en voeren het af deels af als het lang of hard heeft geregend. Een waterloop is een simpele oplossing die je niet alleen bij nieuwbouw kunt toepassen maar ook bij een herstructurering, mits er voldoende ruimte is.

Een mooie en ruim ontworpen waterloop voor regenwaterafvoer maakt de omgeving aantrekkelijker. De verschillende bovengrondse afvoermogelijkheden, zoals open goten en greppels, kunnen afwateren op een open waterloop.

Een waterloop binnen een ontwikkeling ontwerp je zodanig dat hij aantrekkelijk is, ongeacht de waterstand. Dit doe je door de waterloop een natuurlijke uitstraling te geven, met flauwe oevers. Bij meer stedelijke, steenachtige waterlopen kun je denken aan een getrapte kade.

Een natuurlijke waterloop levert juist in het stedelijk gebied een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Diersoorten zoals libellen, kikkers en vissen kunnen er gebruik van maken, evenals fraaie en kleurrijke planten zoals grote kattenstaart, moerasspirea, gele lis, valeriaan en watermunt.