Waterdak

Bij een waterdak blijft het regenwater tijdelijk op het dak staan. Het water wordt afgevoerd door een ‘geknepen’ (= smalle) afvoer (inclusief bladvang om verstopping te voorkomen), waardoor het langer duurt voor al water van het dak is afgevoerd op het riool. Het riool krijgt op deze manier de tijd om het aanbod aan regenwater te verwerken. Na verloop van tijd is het waterdak weer leeg en is er weer genoeg opslagcapaciteit voor een volgende bui.

Door water langer vast te houden, bijvoorbeeld op waterdaken, voorkomen we dat bij langdurige en/of hevige regenbuien het riool wordt overbelast en overstort op oppervlaktewater noodzakelijk is.

Waterdak
Bij waterdaken wordt een laag water gebufferd doordat de overstort hoger geplaatst is dan de bodem van het dak. Dat kan tien centimeter hoger zijn, maar misschien ook wel vijftig, afhankelijk van uw ambitie en van de draagkracht van de constructie. Bereikt het regenwater op het waterdak de overstort, dan stroomt het overtollige water versneld af richting riool.

Constructie
Water op het dak betekent extra belasting van de constructie. Hou hier bij het ontwerp rekening mee. Wil je een waterdak maken op een bestaand gebouw? Laat dan een constructeur berekenen of het draagvermogen van de constructie toereikend is.

Waterdaken bergen tijdelijk een deel van de neerslag op het dak, maar zijn niet voorzien van een groene beplantingslaag. Het effect van een waterdak op droogte en hitte is minimaal. Juist in hete periodes met droogte zal het regenwater van het dak snel verdampen.

Polderdak
Een polderdak is een combinatie van een waterdak en een groen dak. Dit maakt het mogelijk om het gebufferde water te gebruiken voor het groene dak tijdens extreme droogte.

Off