Wadi's

Een wadi (water afvoer drainage en infiltratie) is een groene greppel in het stedelijk gebied. Wadi’s bergen en zuiveren regenwater, waarna het infiltreert in de ondergrond. Zo helpen ze wateroverlast en droogte tegen te gaan. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken. Je vindt ze in vele vormen in woonwijken in Eindhoven.

Hoe werkt een wadi?

Als het heel hard regent zie je water over het straatoppervlak naar gebieden stromen waar het het beste de bodem in kan trekken, zoals een wadi. Bij flinke regenbuien loopt de wadi vol. Als de wadi vol is, stroomt het overtollige water via zogenaamde slokops in een drain en gaat het naar het oppervlaktewater, zoals sloten of vijvers. Maar het meeste water in de wadi infiltreert in de ondergrond. Dat water wordt in de bovenste laag van de bodem gefilterd. Daarna gaat het naar de bodem en kan het ook in het grondwater terechtkomen.

Door de klimaatverandering zijn er steeds vaker lange periodes van droogte en vallen er steeds vaker hevige regenbuien. Wadi's zorgen ervoor dat het regenwater in de grond trekt en niet allemaal in het riool terechtkomt. En dat is goed, want de rioolwaterzuivering en ons rioolstelsel kunnen bij hevige regenval de grote hoeveelheid water niet verwerken. Bovendien is regenwater relatief schoon en hoeft het dus niet gezuiverd te worden. Op deze manier ontlasten wadi's het riool en de waterzuivering. En omdat het regenwater in de bodem terechtkomt, kan deze beter tegen droge periodes. Wadi's maken de omgeving dus bestand tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Dat noemen we klimaatadaptief. 

Zelf een wadi aanleggen

Off