Regenwatergebruik utiliteitsgebouwen

Regenwater dat op daken valt is relatief schoon en kun je prima gebruiken om de wc te spoelen of planten te beregenen. Zo houd je het regenwater vast en verdwijnt het niet direct in het riool. Bovendien bespaar je zo drinkwater.

In kantoren kan veel water worden bespaard, omdat het grootste deel van het water in kantoren voor toiletspoeling wordt gebruikt. Over het algemeen zal het gebruik van regenwater het aanbod (de hoeveelheid regen die op het dak valt) overtreffen. Toch levert een regenwaterinstallatie een wezenlijke bijdrage aan het hergebruik van regenwater. Stem de inhoud van het regenwaterreservoir af op de hoeveelheid spoelwater die nodig is. Hieronder vind je een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld utiliteitsgebouw

Uitganspunt is een vierlaags kantoor met een dakoppervlak van 1.000 m2, een plat dak met een kunststof dakbedekking en een gemiddelde bezetting van 160 fte. Er valt ondertussen in Nederland gemiddeld 880 mm regen per jaar. Het regenwateraanbod per maand is dan: 1.000 m2 x 0,88 m/12 = 73 m3.

Een medewerker van een kantoor verbruikt circa 16 liter voor toiletspoeling per dag. Dat is bij 20 werkdagen in de maand 320 liter per maand. Bij 160 fte is dat 51 m3 per maand.

In het voorbeeld hierboven kan dus al het drinkwater dat voorheen werd gebruikt voor toiletspoeling worden vervangen door hemelwater.

Voorbeeld utiliteitsgebouw

Off