Regenwater gebruiken

Een mogelijkheid om de vraag naar water te verminderen is de vervanging van drinkwater door ander water. Denk daarbij aan gebruiksdoeleinden waarvoor geen drinkwaterkwaliteit noodzakelijk is zoals toiletspoeling, de wasmachine, schoonmaakwerkzaamheden en het besproeien van planten, maar ook proceswater voor industrie, landbouw, groente- en fruitteelt in kassen. In principe kunnen we hiervoor ook regenwater gebruiken.

Regenwater

Het gebruik van regenwater voor doeleinden die geen drinkwaterkwaliteit vereisen draagt bij aan een betere stedelijke waterbalans. Als we lokaal regenwater gebruiken, ontlasten we het rioolstelsel en reduceren we het drinkwatergebruik.

De toepassing van hemelwatergebruik is het efficiëntste in nieuwbouwsituaties. In bestaande situaties is het aanleggen van een tweede leidingnet voor het regenwater en het reservoir kostbaarder.

Regenwaterbuffers die elektronisch gekoppeld zijn aan weersvoorspellingen en voorafgaand aan hevige regen worden geleegd, hebben een positief effect op de stedelijke waterhuishouding doordat het bergvermogen van de stad op deze manier wordt vergroot.

Kwaliteit regenwater

De kwaliteit van het regenwater wordt met name bepaald door het oppervlak waarvan het water afstroomt. De kwaliteit van het water dat van daken stroomt is meestal hoger dan het regenwater dat van wegen afkomstig is. Het regenwater van wegen is door de diverse verontreinigingen zoals PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en zware metalen zonder extra reiniging niet geschikt voor gebruik.

Off