Parkeerplaatsen met groen

Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen kunnen met halfverharding verhard worden en met bomen beplant worden. Parkeerplaatsen kunnen dan als koele eilanden in de stad fungeren in plaats van hitte-eilanden. Uit onderzoek blijkt dat industrie-, haven- en bedrijfsterreinen tot de warmste stedelijke gebieden behoren. Hier zou het aanleggen van bomen en het aanleggen van halfverharde parkeerplaatsen een mogelijkheid bieden de temperatuur te verlagen. Bijkomend effect is dat de auto’s ook van binnen koeler blijven en dat de bomen een deel van de emissies van de auto’s uit de lucht zuiveren.

Bestaat je (parkeer)ontwikkeling voor meer dan 50m2 uit verharding? Bereken dan de minimale waterbergingsopgave in de rekentool Klimaatopgave. In het algemeen geldt: Hoe groener je ontwerp hoe lager de benodigde waterberging.

Daarnaast is er een rekentool om de parkeerbehoefte te berekenen. Download de resultaten van beide rekentools en voeg die toe bij de vergunningaanvraag. Zo verkort je de doorlooptijd voor een vergunning.

Groene parkeerplaats

Off