Oppervlaktewater

Regenwatervijvers vangen tijdelijk regenwater op en voeren het vertraagd af. De vegetatie in de vijver en de groene oevers reinigen het water. Als het water voldoende schoon is en de bodem het toelaat, kan het regenwater infiltreren. Kortom: een regenwatervijver is een elegante combinatie van buffering, zuivering en infiltratie.

Tijdens een regenbui wordt het regenwater in de vijver opgeslagen. Dit water infiltreert of wordt later vertraagd afgevoerd, zodat er ruimte is voor de volgende bui. Tegenwoordig zijn er besturingssystemen die gekoppeld zijn aan de weersverwachting. Het regenwater wordt alleen afgevoerd vlak voor een bui, zodat de vijver zo lang mogelijk gevuld blijft.

Maak de vijver minstens 1,5 meter diep. Dan blijft de opwarming in de zomer beperkt en is de kans op problemen met de waterkwaliteit klein. In de winter zal niet al het water bevriezen – daarvoor is de vijver te diep – waardoor vissen kunnen overleven.

Er zijn verschillende typen regenwatervijvers. Regenwatervijvers die vervuild water van druk bereden wegen en parkeerplaatsen bufferen en zuiveren, zijn met folie afgesloten van de ondergrond. Bij dit type vijver vindt geen directe infiltratie plaats. Regenwatervijvers met vissen waarin water moet blijven staan, hebben in gebieden met een lage grondwaterstand een folie in het diepste gedeelte, zodat er altijd voldoende water blijft staan.

Off