Maatregelen op gebouwniveau

Op plekken waar bij hevige regenval de kans op wateroverlast of overstroming groot is, kun je klimaatregelen nemen om het water buiten de gebouwen te houden en schade te voorkomen. Hieronder vind je zes mogelijkheden.

Voorbeelden van klimaatregelen op stedelijk niveau:

  • Maaiveldverhoging
    Een gebouw boven maaiveldniveau loopt minder risico op waterschade. Je kunt het gebouw op palen of op een verhoging van grond (zoals de traditionele terp) zetten.
  • Geleiding van regenwater over de weg
    Bij herstructureringen en bij nieuwbouwwijken kun je de weg zo aanleggen dat het regenwater naar gebieden loopt waar het minder schade veroorzaakt. Andersom kun je wegen ook zo inrichten dat ze water bufferen, bijvoorbeeld door een holle weg aan te leggen, zodat een lager gelegen, kwetsbaar gebied wordt ontzien.
Off